В офиса на Българската Федерация по Шахмат 1928 на бул. Васил Левски" №75 постъпи Искане от 41 шахматни клуба, членуващи в БФШ 1928 за свикване на Извънредно Общо отчетно-изборно събрание на Българската Федерация по Шахмат 1928 на 18 ноември 2018 г. Според Устава на Българската Федерация по Шахмат 1928 (чл.16, ал.4) Управителният съвет ще се произнесе по Искането в двуседмичен срок.