Р Е Г Л А М Е Н Т

НА 67-МО ДЪРЖАВНО ИНДИВИДУАЛНО ПЪРВЕНСТВО

ПО ШАХМАТ ЗА ЖЕНИ – ФИНАЛ

03–09.11.2018 Г. в с. Чавдар, археологически парк  „Тополница”

 

 

 1. ОРГАНИЗАТОР: Българската федерация по шахмат 1928.
 2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: Да излъчи шампионка на България за 2018 г.
 3. ДАТА И МЯСТО: Първенството се провежда от 03 до 09 ноември 2018 г. с. Чавдар, археологически парк „Тополница”
 4. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Първенството се провежда по кръгова система в 7 кръга.
 5. КОНТРОЛ НА ВРЕМЕТО ЗА ИГРА: Контролата за игра е 90 минути за 40 хода и 30 минути на състезателка за завършване на партията с допълнително време по 30 секунди преди всеки изигран ход, считано от първия.
 6. ШАХМАТНИ ЧАСОВНИЦИ: Времето за игра ще се измерва с електронни шахматни часовници DGT XL.
 7. УЧАСТНИЦИ: Право на участие имат следните 8 състезателки:

От финала на ДИП за жени през 2017 г. Маргарита Войска и Виктория Радева; Цвета Василева, заела най-предно място от жените-участнички в Открития полуфинал за ДИП в Пловдив (28.03.- 03.02.); 4 (четири) състезателки с най-висок рейтинг от международната рейтинг-листа на ФИДЕ към 01.01.2018 г.; 1 (една) състезателка – по предложение на съорганизатора и утвърдена от УС на БФШахмат 1928. Състезателките трябва да разполагат с документ за предсъстезателен медицински преглед, който да бъде представен пред РЗИ при необходимост.

 Звание

  Състезател

   Клуб

 

1.

WGM

Mаргарита Войска

ШК „Локомотив Пловдив

 

2.

WGM

Aдриана Николова

ШК „Локомотив – 2000”- Пловдив

 

3.

 WIM Габриела Антова ШК "Шах XXI" - София

 

4.  WIM

 Елица Раева

ШК „Пристис” - Русе

 

5.

 WIM

Виктория Радева

ШК „Локомотив – 2000”- Пловдив

 

6.

 WIM

Симонета Иванова

  ШК "Спартак Плевен XXI" - Плевен 

 

7.

 

Елиф Мехмед 

 ШК „АнПасан” - София

 

 8.  

Цвета Василева

 СКШ „ Локомотив” – Пловдив

 

 

 1. ПРОГРАМА:

 

Дата

Месец

Ден

Час

Кръг

03

Ноември

събота

13:00

Техническа конференция

03

Ноември

събота

15:00

І

04

Ноември

неделя

15:00

ІІ

05

ноември

понеделник

15:00

ІІІ

06

ноември

вторник

15:00

ІV

07

ноември

сряда

15:00

V

08

ноември

четвъртък

15:00

VI

09

ноември

петък

09:00

VII

09

Ноември

неделя

14:00

Официално закриване, ако няма допълнителен мач за І-во място.

Главният съдия, при необходимост и след консултации с БФ Шахмат 1928  и домакините, може да направи промяна в предварителната програма, за което

състезателките следва да бъдат предварително уведомени.

 

 1. КЛАСИРАНЕ: Класирането е в зависимост от броя на спечелените точки.

В случай на равенство се прилагат следните допълнителни показатели за определяне на по-предно място:

9.1. Резултат от партиите между състезателките в същата точкова група.

9.2. Зонеборн - Бергер.

9.3. По-голям брой победи.

9.4. Система Коя.

9.5. Повече победи с черните фигури.

Допълнителните показатели се изчисляват, съгласно заложените параметри в утвърдения от ФИДЕ специализиран софтуер „SwissManager”.

Ако след завършването на шампионата няма еднолична победителка, а две или повече състезателки имат еднакъв брой точки, за да се определи шампионката за 2018 г., ще се проведе мач между първите две състезателки в крайното класиране, определени по допълнителните показатели.

Мачът ще започне 30 минути след завършване на последния кръг. Ще се изиграят 2 партии по ускорен шахмат по състезателните правила (Приложение А.3.1.2.от Правилника на шахмата на ФИДЕ), с контрола от 15 минути на състезателка и по 5 секунди допълнително време на ход. С жребий се определя, коя състезателка ще започне първата партия с белите фигури, а във втората – цветове се сменят. Втората партия ще започне след 10 минутна почивка.

При равенство в резултата от двете партии по ускорен шахмат, след 10 минутна почивка, ще се изиграе решаваща партия (Armageddon) по блиц по състезателните правила (Приложение B3 от Правилника на шахмата на ФИДЕ), в която белите ще имат 5 минути, а черните – 4 минути за цялата партия. Победителката от нов жребий, ще избере цвета на фигурите. За да спечелят мача, белите трябва да спечелят партията, а за черните и равният резултат от партията е достатъчен.

Контестация срещу съдийско решение се подава непосредствено след партията по ускорен шахмат или блиц от мача за определяне на шампионката.

 1. ВАЛИДНОСТ НА ПЪРВЕНСТВОТО:

Първенството е валидно за международен и български рейтинг и има квалификационно значение.

Среден коефициент на турнира (ФИДЕ) – ………….

Норма за международен майстор за жени – ………

 1. НАГРАДИ:

11.1. Класиралите се на първо, второ и трето място получават съответно златен, сребърен и бронзов медал.

11.2. Победителката получава купа на шампионка на България за 2018 г

11.3. Допълнителни парични награди – награден фонд 6000 лв.:

Състезателките получават парични възнаграждения за всяка получена точка по 100 лв.(общ възможен брой точки 28).

Първите 5 състезателки получават и бонус награди в размер:

І място – 1200 лв.,

ІІ място –  800 лв.,

ІІІ място –  600 лв.,

ІV място – 400 лв.,

V място – 200 лв.

При равенство в точките, наградите не се делят, а се дават в зависимост от класирането по допълнителните показатели.

 

 1. СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО:

Турнирът се ръководи от следния съдийски състав:

Главен съдия: WIM Ружка Генова – международен съдия на ФИДЕ.

Решенията на съдията са задължителни, но могат да бъдат обжалвани пред Турнирен комитет с председател Георги Павлов. Членовете и резервите на Турнирния комитет ще бъдат избрани на техническата конференция.

Контестации се подават в писмен вид не по-късно от 1 час след съдийското решение, придружени от такса в размер на 100 (сто) лв. Решението на Турнирния комитет е окончателно. В случай че контестацията бъде уважена, сумата се връща на състезателката веднага. В случай че бъде отхвърлена, сумата остава в полза на БФ Шахмат 1928.

 1. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ:

Лекар на турнира е д-р .............................

 

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

14.1. Всички състезателки са длъжни да спазват Правилника на шахматната игра и настоящия регламент и да изиграят своите партии в духа на “феърплей” (fairplay).

 

14.2. Турнирът се провежда по Правилника на шахмата на ФИДЕ, валиден от 01.01.2018 г.

14.3. Състезателките трябва да са заели местата си пред шахматната дъска не по-късно от 5 (пет) минути преди обявения час за започване на партията.

14.4. Състезателката ще загуби партията си, ако не се яви пред шахматната дъска. Времето за изчакване е 10 минути.

14.5. При неявяване и на двете състезателки се присъждат загуби и на двете.

14.6. Не се разрешава предлагането на реми преди изиграването на 30 хода от двете състезателки. Изключение се прави за реми по чл. 9.2 от Правилника на шахмата на ФИДЕ, което трябва да се провери от съдията.

При неспазване на това правило и двете състезателки губят партията.

14.7. Когато се прави явна демонстрация за повторение на ходовете, се присъжда резултат 0:0.

14.8. Състезателките не трябва да разговарят помежду си по време на партиите.

14.9. Не се разрешава отлагането на партии.

14.10. Записването на ходовете е задължително през цялата партия.

14.11. Не се разрешава предварително записване на ходовете, освен в случай на рекламация по чл. 9.2 и 9.3 от Правилника за шахматната игра.

14.12. След завършване на партията, състезателките предават на съдията оригиналните бланки, с отразен резултат върху тях и подписи на двете състезателки.

14.13. Забранено е да се правят анализи в игралната зала.

14.14. Състезателките, които са завършили своите партии се считат за зрители, и не им се разрешава да остават в игралното поле.

14.15. По време на игра на състезателките е забранено да носят у себе си мобилен телефон,  други електронни средства за комуникация или устройство способно да подсказва шахматни ходове в зоната на състезанието. Ако се докаже, че състезателка е внесла подобно средство в зоната на състезанието, тя губи партията, а противничката й печели. Съдията има право да изисква от състезателките да допускат инспекция за проверка на техните дрехи, чанти или други предмети в определено за целта пространство или помещение. Съдията, или упълномощено от него лице, което проверява състезателката, трябва да бъде от същия пол като проверявания. Ако състезателка откаже да изпълнява тези задължения, съдията предприема мерки съгласно чл. 12.9. от Правилника на шахмата на ФИДЕ.

14.16. Снимки със светкавици или допълнително осветление се разрешават само в първите 15 минути.

14.17. Партиите от турнира се предават на живо от шахматен портал ChessBomb.com.

14.18.  Всички състезателки са запознати с регламента и се задължават да го спазват.

 

Организаторите от БФШ 1928 си запазват правото за промени по регламента при необходимост.

 

Главен съдия: WIM Ружка Генова-  международен съдия на ФИДЕ

Регламентът за ДИП-жени за 2018 г. можете да свалите в PDF формат оттук: