Управителният съвет, на основание чл.16, ал. 1 от Устава на БФШ 1928 свиква Общо събрание, което ще се проведе на 18.08.2018 г. в град Велико Търново, в  конферентната зала на   хотел "Премиер", находящ се на адрес  ул. "Сава Пенев" №1 от 16.00 ч. при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен отчет за дейността на БФШ 1928 за 2017 г.

2. Приемане на финансовия отчет за 2017 г.

3. Приемане на насоки и план за работа за 2018 г.

4. Приемане на Бюджета на БФШ 1928 за 2018 г.

5. Приемане на подадените оставки на Иван Генов и Васил Антонов и заличаване на Румен Ангелов като член на УС.

 До. 01.08. 2018 г. клубовете следва да заявят делегатите или упълномощените от тях лица, които ще участват в ОС, както и да посочат телефон за връзка.